Verslaglegging

Financiële verslaglegging

2021

treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2021:

2020

treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2020:

2019

treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2019:

2018

treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2018:

2017

treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2017:

2016

Onderstaand treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2016:

2015

Onderstaand treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2015:

Doelstelling 2015

Conform artikel 2 van de Statuten is de doelstelling van de vereniging het begeleiden en het verzorgen van vervoer van zieke en gewonde dieren in een daarvoor ingerichte ambulance van huis naar een dierenarts en/of omgekeerd.

Beleidsplan

De vereniging Dierenambulance Rotterdam (DAR) ondersteunt financieel de stichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid (DAZHZ). Het bestuur heeft besloten voor 2016 en verder de mogelijkheden te onderzoeken voor een doorstart in de toekomst met betrekking tot het vervoer. De financiële ondersteuning komt hierbij te vervallen. Daarnaast helpt en begeleid zij mensen met betrekking tot vervoer en crematie van hun huisdier(en). Voor dit doel is speciaal een crematiespaarfonds opgezet, waarin diegene die de crematiekosten niet ineens kunnen betalen, maandelijks een bedrag hiervoor sparen.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers, ook de bestuursleden, verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, zonder enige vorm van vergoeding.

Toelichting op de cijfers

Waardering vaste activa.

De vaste activa wordt voor de boekwaarde op de balans gewaardeerd, waarbij de afschrijvingen als volgt luiden:

  • Gebouwen 2% van de aanschafwaarde
  • Vervoermiddelen 25% van de aanschafwaarde
  • Kantoorinventaris e.d, 20% van de aanschafwaarde

De vorderingen en schulden worden voor de nominale waarde opgenomen.

De hypothecaire schuld per 1 januari 2015 betreft een aflossingsvrije hypotheek tegen 4,6 % rente.

Het bestuur.

2014

Onderstaand treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2014:

2013

Onderstaand treft u de verslaglegging (PDF-documenten) aan over het boekjaar 2013:

Share This