Bedrijfsprofiel

DAR Ambulance

Vereniging DierenAmbulance Rotterdam DAR, welke werd opgericht op 10 januari 1974 en op 26 juni van datzelfde jaar als enige dierenambulance in Nederland koninklijk werd onderscheiden, heeft met ingang van 16 februari 2017 een nieuwe doorstart gemaakt!

Stichting Dierenlot stelde twee compleet ingerichte dierenambulances ter beschikking, waarmee de doorstart van DAR een feit is.

Voorzitter van het bestuur van de DAR, Jan Bungenaar heeft al 42 jaar ervaring met het reilen en zeilen van dierenambulances in de regio en is van mening dat deze doorstart het dierenwelzijn in de regio Rotterdam zal bevorderen.

De DAR  is 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar telefonisch bereikbaar onder nummer 06-16174464. In eerste instantie zullen zij alleen actief zijn in de gemeente Rotterdam, maar de DAR hoopt door de aanwezigheid van jarenlange ervaring, hoge kwaliteit van de dienstverlening en goed onderhouden contacten met de gemeente en officiële hulpdiensten meer leden en sponsoren te werven en zo de regio spoedig te kunnen uitbreiden.

Goed geschoolde vrijwilligers welke getraind zijn in onder andere:

  • het op juiste wijze vervoeren van dieren
  • dieren-EHBO
  • hygiëne en veiligheid

zullen op de ambulances zorgdragen voor:

  • dieren in (medische) nood en/of zwerfdieren transporteren naar een dierenarts en/of dierenopvangcentrum
  • klinische ritten van dieren samen met hun eigenaren, die zelf niet over vervoer beschikken, voor transport van en naar de dierenarts, dierenasiel, dierenpension, dierencrematorium of dierenbegraafplaats
  • ondersteuning van brandweer
  • assistentie van politie
  • transport van overleden dieren naar dierencrematoria of dierenbegraafplaatsen
  • transport van aangemelde kadavers van (zwerf-) dieren.

In 2007 werd St. Dierenambulance Rotterdam-Rijnmond opgericht, welke op 1 januari 2014 fuseerde met de Stichting Zwijndrecht en de St. Dierenambulances Zuid Holland Zuid. Gezamenlijk werd verder gegaan onder de naam St. Dierenambulances Zuid Holland Zuid (DAZHZ).

Jan Bungenaar2 Jaar geleden nam Jan Bungenaar afscheid bij  DAZHZ om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten.

Door geluiden vanuit de markt, en het feit dat dierenwelzijn bij Jan hoog in het vaandel staat, besloot hij uiteindelijk met een nieuw maar ervaren bestuur en goed opgeleide vrijwilligers de vereniging DierenAmbulance Rotterdam DAR nieuw leven in te blazen.

Giften en nieuwe leden zijn van harte welkom!

Share This